Kulturní dům

Využití kulturního domu:

Prostory kulturního domu může využívat OA Lažánky bezplatně pro akce konané pod záštitou občanské aktivity. Případné pronájmy sálu kultruního domu je nutné dohodnout s ředitelem KSMB panem Pavlem Langrem. Kontakt na ředitele: tel. 607 762 820, e-mail: langr@blansko.cz

Pravidelné akce:

Sál:

  • Veverčata – kroužek pro děti zaměřený na pohybové aktivity, dramatický kroužek apod.  – středa a čtvrtek 17-18 h. – v případě dotazů kontaktujte paní Jedinákovou na telefonu 733 176 896
  • Cvičení pro ženy – úterý a čtvrtek 17 – 18h. – v případě dotazů kontaktujte paní Sekaninovou
  • Stolní tenis – sobota a neděle od 13 – 18h. mimo hlavní akce. Dle domluvy lze i v jiný termín. V případě dotazů kontaktujte paní Jedinákovou

Prostory OA v přízemí:

  • Tvoření dětí – nepravidelně 1 x za měsíc v neděli – v případě konkrétního termínu kontaktujte paní Dokulilovou