Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad – možnost 2 ks nádob

Občanská aktivita Lažánky oznamuje, že je k dispozici ještě několik kusů kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Rodina, která by měla zájem o 2 ks nádob na BRO může kontaktovat zástupce dobrovolných hasičů pana Fleka na telefonním čísle 606 241 226, se kterým se domluví na konkrétním termínu předání.

O nádobu mohou požádat i majitelé rekreačních objektů v Lažánkách.

Termíny svozu kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad – aktualizace

čtvrtky 14.5. ; 28. 5. ; 11. 6. ; 25. 6. ; 9. 7. ; 23. 7. ; 6. 8. ; 20. 8. ; 3. 9. ; 17. 9. ; 1. 10. ; 15. 10. ; 29. 10. ; 12. 11. ; 26. 11. 2020

Co patří do nádob:

– zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, vaječné skořápky, čajové sáčky, kávové filtr, tráva, listí, košťály, plevel, hobliny, piliny, dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit

Co do nádob nepatří:

– živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy, zbytky z jídelen, restaurací, stavební odpad, zemina, písek

Upozornění: Plastové kontejnery od 14. května 2020 plně nahradí dosud používaný pytlový svoz!

Prodej palivového dřeva v Lažánkách

Město Blansko nabízí k prodeji palivové dřevo v délce 2 m. Cena za 1 metr kubický je  520,00 Kč bez DPH (včetně DPH 598,00 Kč).

Kontakty:       

Odborný lesní hospodář:

Karel Dufek,  tel.: 724 327 518, e-mail: dufek.karel@centrum.cz

 

Odbor komunální údržby města Blansko:

Ing. Pavel Viktorin, tel.: 516 775 126, 725 116 563, e-mail:  viktorin@blansko.cz

 

 

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad – druhé předání občanům

Občanská aktivita Lažánky oznamuje, že v sobotu 02.05.2020 proběhne předání dalších kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad zájemcům z řad občanů Lažánek. Předání se uskuteční na dvou stanovištích vždy v době od 9.30 h. do 10.30 h.:

1. stanoviště: u hasičské zbrojnice

2. stanoviště:  za autobusovou zastávkou Kamnárna

Na místě bude opět přítomen zástupce občanské aktivity, u kterého zájemce o nádobu BRO vyplní formulář o převzetí.