Svoz biologicky rozložitelného odpadu – termíny 2021

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků v Lažánkách proběhne v roce 2021 v níže uvedených termínech:

8. dubna, 22. dubna,
6. května, 20. května,
3. června, 17. června,
1. července, 15. července, 29. července,
12. srpna, 26. srpna,
9. září, 23. září,
7. října, 21. října,
4. listopadu, 18. listopadu,
2. prosince.

UPOZORNĚNÍ!
Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené.

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách města Blansko na odkaze:Svoz bio odpadu

Svoz nebezpečných odpadů – termín

V místní části Lažánky bude svoz nebezpečných odpadů zajištěn 24.4.2021 (sobota) – 11:00 až 11:30 – Lažánky, u hřiště a 11:45 až 11:55 – Lažánky, Kamnárna.

Jde o svoz např. olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou není zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.

Svoz zpětných odběrů elektrozařízení není zajišťován ve svozu nebezpečných odpadů; jedná se o televizory, ledničky, mrazničky atd. Tato elektrozařízení je možné ukládat na SSO níže uvedených.

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách města Blansko na odkaze:nebezpečný odpad

Velkoobjemové kontejnery na odpad – termíny

Velkoobjemové kontejnery (2 ks) pro místí část Lažánky budou přistaveny v těchto termínech a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

6.4.2021 (úterý)  Lažánky u hasičky a Lažánky – Kamnárna (komunikace ke hřbitovu – začátek)

1.9.2021 (středa) Lažánky u hasičky a Lažánky – Kamnárna (komunikace ke hřbitovu – začátek)

Blížší informace jsou uvedeneny na webových stánkách města Blansko na odkaze:kontejnery

Participativní rozpočet – Společně PRO Blansko – hlasování

Na webových stránkách města Blanska bylo zahájeno hlasování o přihlášených projektech akce „Společně PRO Blansko“. Do projektu byl přihlášen za Lažánky projekt pod názvem „Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů“, který byl vybrán a zařazen k projektům, o kterých se může hlasovat. Hlasování probíhá do 30.11.2020. Podpořte prosím tento projekt a hlasujte!

Do projektu a způsobu hlasování je možné nahlédnou na webových stránkách města Blansko na odkaze:

Projekty 2020

Fotografie – Slavnosti dýní (17.10.2020)

Letošní „dýňobraní“ bohužel muselo proběhnout v poněkud netradiční formě. Zájemci si vyzvedli v určené době v sobotu 17.10.2020 dle telefonické domluvy dýně a dle potřeby i ozdoby. Dýně si pak každý vydlabal doma, vyfotografoval a fotografie zaslal e-mailem hlavní organizátorce Hance Jedinákové. Pořadatelé dýňobraní původně zvažovali vyhodnocení nejzajímavějších výrobků z dýní, jejichž autoři měli obdržet odměny. Vzhledem k tomu, že se sešlo tolik krásných, zajímavých a vtipných dýní, z nichž bylo velmi složité vybrat ty nejlepší, bylo rozhodnuto, že nikdo nebude preferován a všichni autoři obdrží malou odměnu. Odměny bude hlavní organizátorka po telefonické domluvě předávat osobně.

Na fotografie nazdobených dýní se můžete podívat na odkaze: Dýňobraní 2020