Slavnosti dýní

Občanská aktivita Lažánky Vás srdečně zve na tradiční Slavnosti dýní, které se uskuteční v sobotu 15.10.2022 v době od 11 h. do cca 17.h v prostorách občanské aktivity (spodní místnost) kulturního domu v Lažánkách. Více informací viz. plakát:

Vodovodní potrubí ke hřbitovu – informace

S ohledem na opakující se dotazy občanů odbor správy a rozvoje města Blansko si vvžádal vyjádření společnosti VAS, a.s. k obnově vodovodu v ulici ke hřbitovu:

„Vodovodní potrubí v Lažánkách  –  ke hřbitovu –  je v nevyhovujícím stavu. Vodovodní uzávěry k domovním přípojkám jsou z 99% nefunkční. Stávající potrubí je z polyethylenu, ale potrubí je obsypáno hlínou a hrubým  kamenivem. Což způsobuje narušení stěny potrubí a následnou havárii vodovodního řadu.“