Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 28.11.2020 bude rozsvícen vánoční strom před kulturním domem. Vzhledem k aktuálním  opatřením rozsvícení neproběhne jako obvykle za široké účasti našich spoluobčanů, bohužel (maximální počet 6 osob).  Rozsvícení doprovodí alespoň vánoční písně z místního rozhlasu.

Participativní rozpočet – Společně PRO Blansko – hlasování

Na webových stránkách města Blanska bylo zahájeno hlasování o přihlášených projektech akce „Společně PRO Blansko“. Do projektu byl přihlášen za Lažánky projekt pod názvem „Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů“, který byl vybrán a zařazen k projektům, o kterých se může hlasovat. Hlasování probíhá do 30.11.2020. Podpořte prosím tento projekt a hlasujte!

Do projektu a způsobu hlasování je možné nahlédnou na webových stránkách města Blansko na odkaze:

Projekty 2020

Fotografie – Slavnosti dýní (17.10.2020)

Letošní „dýňobraní“ bohužel muselo proběhnout v poněkud netradiční formě. Zájemci si vyzvedli v určené době v sobotu 17.10.2020 dle telefonické domluvy dýně a dle potřeby i ozdoby. Dýně si pak každý vydlabal doma, vyfotografoval a fotografie zaslal e-mailem hlavní organizátorce Hance Jedinákové. Pořadatelé dýňobraní původně zvažovali vyhodnocení nejzajímavějších výrobků z dýní, jejichž autoři měli obdržet odměny. Vzhledem k tomu, že se sešlo tolik krásných, zajímavých a vtipných dýní, z nichž bylo velmi složité vybrat ty nejlepší, bylo rozhodnuto, že nikdo nebude preferován a všichni autoři obdrží malou odměnu. Odměny bude hlavní organizátorka po telefonické domluvě předávat osobně.

Na fotografie nazdobených dýní se můžete podívat na odkaze: Dýňobraní 2020

Termíny svozu kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad – aktualizace

čtvrtky 14.5. ; 28. 5. ; 11. 6. ; 25. 6. ; 9. 7. ; 23. 7. ; 6. 8. ; 20. 8. ; 3. 9. ; 17. 9. ; 1. 10. ; 15. 10. ; 29. 10. ; 12. 11. ; 26. 11. 2020

Co patří do nádob:

– zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, vaječné skořápky, čajové sáčky, kávové filtr, tráva, listí, košťály, plevel, hobliny, piliny, dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit

Co do nádob nepatří:

– živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy, zbytky z jídelen, restaurací, stavební odpad, zemina, písek

Upozornění: Plastové kontejnery od 14. května 2020 plně nahradí dosud používaný pytlový svoz!

Prodej palivového dřeva v Lažánkách

Město Blansko nabízí k prodeji palivové dřevo v délce 2 m. Cena za 1 metr kubický je  520,00 Kč bez DPH (včetně DPH 598,00 Kč).

Kontakty:       

Odborný lesní hospodář:

Karel Dufek,  tel.: 724 327 518, e-mail: dufek.karel@centrum.cz

 

Odbor komunální údržby města Blansko:

Ing. Pavel Viktorin, tel.: 516 775 126, 725 116 563, e-mail:  viktorin@blansko.cz