Termíny svozu kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad

čtvrtky 2.4.; 16.4.; 30.4.; 14.5.; 28.5.; 11.6.; 25.6.; 9.7.; 23.7.; 6.8.; 20.8.; 3.9.; 17.9.; 1.10.; 15.10.; 29.10.; 12.11.; 26.11.2020

Co patří do nádob:

– zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, vaječné skořápky, čajové sáčky, kávové filtr, tráva, listí, košťály, plevel, hobliny, piliny, dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit

Co do nádob nepatří:

– živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy, zbytky z jídelen, restaurací, stavební odpad, zemina, písek

Informace z odboru školství Městského úřadu Blansko z 11.3.2020:

Vážení pořadatelé veřejných i soukromých akcí,

s ohledem na události včerejšího dne, si vás dovolujeme informovat o
tom, že na základě Mimořádného opatření ministra zdravotnictví ČR je až
do odvolání zákaz realizace akcí s počtem nad 100 osob – viz příloha v
e-mailu. Dovolujeme si upozornit, že se opatření týká i hudebních,
tanečních a jiných večerů v rámci běžných provozů restauračních
zařízení, pokud takové akce pořádají, všech sportovních akcí, výstav,
trhů apod. Tuto informaci jste jistě zaznamenali již včera.

Dnes ráno proběhlo jednání Bezpečnostní rada města Blanska, na jejímž
základě město až do odvolání přerušuje činnost jak Městské knihovny
Blansko, tak také Kulturního střediska města Blanska (vč. kina, galerie
i Dělnického domu), a to pro všechny akce bez výjimky, tj. pro běžný
denní provoz i akce s kapacitou do 100 přítomných vč. plesů. V
souvislosti s tímto rozhodnutím města si dovolujeme požádat, abyste i vy
případně zvážili nutnost konání jakýchkoliv akcí bez ohledu na jejich
kapacitu a místo konání.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Kontejnery na BRO (biologicky rozložitelný odpad) – předání občanům

Město Blansko začíná tento týden rozdávat v místních částech speciálně upravené nádoby pro sběr biologicky rozložitelných odpadů. Plastové kontejnery o objemu 240 litrů dostane zdarma každá domácnost, která o to projeví zájem. Speciálně označené hnědé „popelnice“  v místních částech města od 1. dubna plně nahradí dosud používaný pytlový svoz, pytle ponechané u cesty už svozová firma sbírat nebude.

V sobotu 14.3.2020 proběhne předání kontejnerů na BRO (biologicky rozložitelný odpad) zájemcům z řad občanů Lažánek. Předání se uskuteční na čtyřech stanovištích vždy v době od 9.30 h. do 10.30 h.:

1. stanoviště: točna u fotbalového hřiště

2. stanoviště: u hasičské zbrojnice

3. stanoviště:  za zastávkou Kamnárna

4. stanoviště: u zastávky Márovky

Na místě bude přítomen zástupce občanské aktivity, u kterého zájemce o nádobu BRO vyplní formulář o převzetí.

Další předání se uskuteční o týden později tj. v sobotu 21.3.2020 ve stejnou dobu.

Další informace jsou zveřejněny na přiloženém letáku: BRO_mistni_casti