Svoz biologicky rozložitelného odpadu – termíny 2021

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků v Lažánkách proběhne v roce 2021 v níže uvedených termínech:

8. dubna, 22. dubna,
6. května, 20. května,
3. června, 17. června,
1. července, 15. července, 29. července,
12. srpna, 26. srpna,
9. září, 23. září,
7. října, 21. října,
4. listopadu, 18. listopadu,
2. prosince.

UPOZORNĚNÍ!
Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené.

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách města Blansko na odkaze:Svoz bio odpadu

Svoz nebezpečných odpadů – termín

V místní části Lažánky bude svoz nebezpečných odpadů zajištěn 24.4.2021 (sobota) – 11:00 až 11:30 – Lažánky, u hřiště a 11:45 až 11:55 – Lažánky, Kamnárna.

Jde o svoz např. olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou není zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.

Svoz zpětných odběrů elektrozařízení není zajišťován ve svozu nebezpečných odpadů; jedná se o televizory, ledničky, mrazničky atd. Tato elektrozařízení je možné ukládat na SSO níže uvedených.

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách města Blansko na odkaze:nebezpečný odpad

Velkoobjemové kontejnery na odpad – termíny

Velkoobjemové kontejnery (2 ks) pro místí část Lažánky budou přistaveny v těchto termínech a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

6.4.2021 (úterý)  Lažánky u hasičky a Lažánky – Kamnárna (komunikace ke hřbitovu – začátek)

1.9.2021 (středa) Lažánky u hasičky a Lažánky – Kamnárna (komunikace ke hřbitovu – začátek)

Blížší informace jsou uvedeneny na webových stánkách města Blansko na odkaze:kontejnery

Participativní rozpočet – Společně PRO Blansko – hlasování

Na webových stránkách města Blanska bylo zahájeno hlasování o přihlášených projektech akce „Společně PRO Blansko“. Do projektu byl přihlášen za Lažánky projekt pod názvem „Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů“, který byl vybrán a zařazen k projektům, o kterých se může hlasovat. Hlasování probíhá do 30.11.2020. Podpořte prosím tento projekt a hlasujte!

Do projektu a způsobu hlasování je možné nahlédnou na webových stránkách města Blansko na odkaze:

Projekty 2020

Fotografie – Slavnosti dýní (17.10.2020)

Letošní „dýňobraní“ bohužel muselo proběhnout v poněkud netradiční formě. Zájemci si vyzvedli v určené době v sobotu 17.10.2020 dle telefonické domluvy dýně a dle potřeby i ozdoby. Dýně si pak každý vydlabal doma, vyfotografoval a fotografie zaslal e-mailem hlavní organizátorce Hance Jedinákové. Pořadatelé dýňobraní původně zvažovali vyhodnocení nejzajímavějších výrobků z dýní, jejichž autoři měli obdržet odměny. Vzhledem k tomu, že se sešlo tolik krásných, zajímavých a vtipných dýní, z nichž bylo velmi složité vybrat ty nejlepší, bylo rozhodnuto, že nikdo nebude preferován a všichni autoři obdrží malou odměnu. Odměny bude hlavní organizátorka po telefonické domluvě předávat osobně.

Na fotografie nazdobených dýní se můžete podívat na odkaze: Dýňobraní 2020

Termíny svozu kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad – aktualizace

čtvrtky 14.5. ; 28. 5. ; 11. 6. ; 25. 6. ; 9. 7. ; 23. 7. ; 6. 8. ; 20. 8. ; 3. 9. ; 17. 9. ; 1. 10. ; 15. 10. ; 29. 10. ; 12. 11. ; 26. 11. 2020

Co patří do nádob:

– zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, vaječné skořápky, čajové sáčky, kávové filtr, tráva, listí, košťály, plevel, hobliny, piliny, dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit

Co do nádob nepatří:

– živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy, zbytky z jídelen, restaurací, stavební odpad, zemina, písek

Upozornění: Plastové kontejnery od 14. května 2020 plně nahradí dosud používaný pytlový svoz!

Prodej palivového dřeva v Lažánkách

Město Blansko nabízí k prodeji palivové dřevo v délce 2 m. Cena za 1 metr kubický je  520,00 Kč bez DPH (včetně DPH 598,00 Kč).

Kontakty:       

Odborný lesní hospodář:

Karel Dufek,  tel.: 724 327 518, e-mail: dufek.karel@centrum.cz

 

Odbor komunální údržby města Blansko:

Ing. Pavel Viktorin, tel.: 516 775 126, 725 116 563, e-mail:  viktorin@blansko.cz