Veřejná schůze s vedením města + volba občanské aktivity

Občanská aktivita Lažánky Vás srdečně zve na veřejnou schůzi obyvatel městské části Lažánky za účasti vedení města spojenou s volbou občanské aktivity, která se uskuteční ve středu 22.06.2022 v 18:00 v sále kulturního domu v Lažánkách

 Program:

  1. Diskuze s vedením města týkajících se témat oprav a investic do městské části Lažánky, včetně požadavků občanské aktivity na rok 2023 a následující roky
  2. Informace o proběhlých akcích, finanční podíl města Blansko na těchto akcích, plán veřejných kulturních akcí do konce roku 2022
  3. Volba předsedy a místopředsedy občanské aktivity
  4. Volba dalších členů výboru občanské aktivity

 

Poznámka: Veřejné schůze, na které se volí občanská aktivita se dle směrnice města 7/2017 musí zúčastnit minimálně 15% obyvatel starších 18 let evidovaných k trvalému pobytu na území dané části města k datu 01.01. 2022. V Lažánkách, dle aktuálního počtu obyvatel nad 18 let, to je 54.

Těšíme se na setkání

Občanská aktivita Lažánky