Dětské dopravní hřiště v Blansku – dny otevřených dveří a vstup pro veřejnost

Aktiv BESIP při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica, s.r.o., a Českým červeným křížem Blansko, za Podpory Pekáren Blansko, a.s. a Krajského úřadu Jihomoravského kraje Vás srdečně zve na „Den otevřených dveří“ na dětském dopravním hřišti v Blansku.

Podrobnosti a provozní doba během letních prázdnin je uvedena na plakátech:

Pozv____nka_DDH_2020

Otevření DDH-červenec

Otevření DDH-srpen

 

Nabídka kontroly a čištění spalinových cest (komínů)

Občanská aktivita Lažánky oznamuje, že nabízí možnost zajištění kontroly a čištění spalinových cest (komínů). Zájemci z řad občanů Lažánek se mohou nahlásit u paní Jedinákové na telefonním čísle:  733 176 896, nebo e-mailu: hanca.sehnalova@seznam.cz do 15.července 2020. Kontrola a čištění se uskuteční začátkem měsíce září. Termín bude podle zájemců upřesněn. Předpokládaná cena je 400 až 600 Kč.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad – možnost 2 ks nádob

Občanská aktivita Lažánky oznamuje, že je k dispozici ještě několik kusů kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Rodina, která by měla zájem o 2 ks nádob na BRO může kontaktovat zástupce dobrovolných hasičů pana Fleka na telefonním čísle 606 241 226, se kterým se domluví na konkrétním termínu předání.

O nádobu mohou požádat i majitelé rekreačních objektů v Lažánkách.

Termíny svozu kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad – aktualizace

čtvrtky 14.5. ; 28. 5. ; 11. 6. ; 25. 6. ; 9. 7. ; 23. 7. ; 6. 8. ; 20. 8. ; 3. 9. ; 17. 9. ; 1. 10. ; 15. 10. ; 29. 10. ; 12. 11. ; 26. 11. 2020

Co patří do nádob:

– zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, vaječné skořápky, čajové sáčky, kávové filtr, tráva, listí, košťály, plevel, hobliny, piliny, dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit

Co do nádob nepatří:

– živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy, zbytky z jídelen, restaurací, stavební odpad, zemina, písek

Upozornění: Plastové kontejnery od 14. května 2020 plně nahradí dosud používaný pytlový svoz!